PF 2022

PF 2022

23.12.2021

Milí návštěvníci, čtenáři a přátelé Centra vzdělávání, informací a kultury,


rádi bychom vám tímto poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2021. I díky vám jsme mohli uspořádat nebo se účastnit mnoha krásných akcí. Potkali jsme se na letním kině, při netradičních prohlídkách podzemí nebo na pilotním ročníku Gothardského posvícení. Zdigitalizovali jsme kino a i přes komplikace, které nám všem způsobila pandemie, jsme alespoň během části sezóny mohli ponechat dveře KD Svět otevřené návštěvníkům. Pasovali jsme spousty dětí na prvňáčky a setkali se s mnoha z nich také na mikulášské nadílce.

Celý náš kolektiv vám tímto přeje příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.

Budeme se na vás těšit v příštím roce na některé z akcí Centra vzdělávání, informací a kultury.