VSTUPENKY

Kde mohu zakoupit vstupenky?

Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním centru Český Brod během běžné otevírací doby nebo online na GoOut zde. Vstupenky na všechny představení a filmová promítání lze při platbě v hotovosti zakoupit také na místě v pokladně KD Svět.

Mám vstupenky na pořad, který byl přeložený na nový datum. Zůstávají mé vstupenky v platnosti nebo si musím vyzvednout nové?
Zakoupené vstupenky s původním datumem zůstávají v platnosti a nemusíte je měnit za nové.


Mám vstupenky na pořad, který byl v důsledku koronavirové krize zrušený. Mám nárok na vrácení vstupného?
Pokud došlo ke zrušení pořadu bez náhradního termínu, máte nárok na kompenzaci, a to v případě, že se jedná o kulturní akci s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021. Do října 2022 má pořadatel nárok na ochrannou dobu, po kterou není povinnen vstupné vracet. Výjimkou jsou senioři a jiné skupiny, uvedené v zákoně č. 247/2020 Sb., ty mají nárok na okamžité vrácení vstupného. Ostatním po dobu ochranné lhůty nabízíme v Informačním centru poukaz, který lze v daném roce využít na nákup jakéhokoliv pořadu z programu KD Svět. Zákazník může požádat pořadatele o poukaz do 31. prosince 2021.


Zakoupil/a jsem vstupenky online, jak mi bude kompenzováno zrušené představení?
Pro vstupenky, zakoupené prostřednictvím prodejní sítě GoOut, platí stejná pravidla jako pro fyzicky zakoupené vstupenky (viz výše). Pro zrušený pořad platí ochranná lhůta, po kterou Vám nemusí být vstupné vrácené. Stejně tak máte nárok na vystavení poukazu, který lze dále využít na nákup vstupenek do KD Svět. Tento poukaz Vám bude vystaven prostřednictvím síte GoOut a je tedy nutné se obracet přímo na ně.

Nevyhovuje mi nový datum přeloženého pořadu, mohu vstupenky vrátit?
Výňatek z obchodních podmínek prodějní sítě GoOut: "Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky."

Pokud se jedná o vyprodaný pořad, kontaktujte, prosíme, Informační centrum, které může oslovit zájemce z listu náhradníků.


Nemohu se představení zúčastnit, protože nesplňují podmínky pro vstup. Mám nárok na vrácení vstupného?
Dle vyjádření Ministerstva kultury pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí.


PŘEDSTAVENÍ

S jakým předstihem před začátkem představení je Kulturní dům Svět otevřen?
Dveře kulturního domu otevíráme tradičně hodinu před začátkem představení.

Mám možnost si v Kulturním domě Svět zakoupit občerstvení?
Ano, v KD Svět je tradičně před začátkem představení a případně během přestávky otevřena kavárna CuKRátkov, která nabízí jak nápoje, tak drobné občerstvení.
Zde je možnost platby kartou.


Je před představením a během něj otevřena pokladna?
Ano, možnost zakoupení vstupenek na dané či kterékoliv následující představení je vždy hodinu před představením, během přestávky a po skončení představení.


Mohu zde platit kartou?
Na pokladně KD Svět je možná pouze platba v hotovosti, při nákupu občerstvení lze využít platební kartu.


PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ

Jaké jsou podmínky pro vstup do KD Svět?
Aktuálně platné vládní nařízení uděluje návštěvníkovi povinnost prokázat se jedním z následujících způsobů: platný očkovací certifikát, potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech,   negativní výsledek PCR testu ne starší než 3 dny v případě osob s kontraindikací k očkování, osob rozočkovaných a osob ve věku od 12 do 18 let. Děti do 12 let nemají povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Po celou dobu pobytu v KD Svět je povinnost mít nasazený respirátor. Výjimkou je konzumace potravin a nápojuů v kavárně CuKRátkov.


Mohu se prokázat i výsledkem samotestu?
Ne, aktuálně platná vládní opatření nezahrnují výsledek samotestu mezi platná prokázání bezinfekčnosti.


INFORMACE PRO AGENTURY A O PRONÁJMU

Informace pro agentury

Ceník pronájmu KD Svět