HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?

24.04.2021

Žádáme vás o dodržování aktuálně platných hygienických opatření, tedy o


1) prokázání bezinfekčnosti
2) použití ochranných prostředků dýchacích cest během pobytu v KD Svět
(s výjimkou dětí do 6 let)


Při vstupu se, prosíme, prokažte jedním z následujících způsobů:
- negativní výsledek PCR testu ne starší než 7 dní
- negativní výsledek antigenního testu ne starší než 72 hodin
- platný certifikát o očkování s tím, že od posledního očkování uběhlo více jak 14 dní
- potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech
- negativní výsledek rychlého antigenního testu podstoupeného na místě
- potvrzení školy či čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce o negativním výsledku rychlého antigenního testu, který osoba podstoupila ve školském zařízení před méně než 72 hodinami


Děkujeme, že chráníte sebe i své okolí.